MŮJ KLUB 2021 - Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah

MŮJ KLUB 2021

ARCHIV
Výzva Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let (r. nar 1998 - 2018, pro rok 2021 není stanoven minimální počet sportujících).
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní (využijte čas do 15. října 2020!) v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).
Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti. (Podle zpráv z důvěryhodných zdrojů nebude do 15. 10. 2020 možné zadávat do systému ani cvičné žádosti.)
Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz
nebo na tel.: +420 704 857 111.

Stáhněte si: Výzva 2/2020 - Můj klub 2021 ZDE>

Stáhněte si přílohy k žádosti - Plná moc k zastupování ZDE> ;
Formulář k doložení vlastnické struktury ZDE>

Převzato z webu NSA, poznámky kursivou OS ČUS PV

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah