Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
Naposledy aktualizováno 18. 06. 2024

AKTUALITY OS ČUS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

V úterý 11. 6. 2024 se v Praze, na Strahově uskutečnila celostátní porada předsedů OS ČUS, které se zúčastnil předseda Ing. Bohuslav Krátký

Vážení sportovní přátelé,
v pondělí 3.6.2024 se uskutečnilo jednání výkonného výboru
Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska

Zápis a usnesení ZDEOLKO 2024

Vážení sportovní přátelé,
výkonný výbor Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska
na základě usensení č. 3/2024 schválil rozdělení finančních prostředku na údržbu a provoz STZ pro rok 2024
Tabulka schválených příspěvků ZDEVážení sportovní přátelé,
jak bylo avizováno na koferenci ze dne 23. 5. 2024
OS ČUS Prostějov vyhlašuje interní výběrové řízení na pozici refent/ka SCS

Oznámení ZDE
Příhláška ZDE
Vážení sportovní přátelé,
ve čtvrtek 23.5.2024 se uskutečnila konference Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska, kde mimo jiné proběhlo také vyhodnocení činovníků našich TJ/SK

Zápis a usnesení ZDEČlenské příspěvky 2024
____________________________________________________________________________________________
Vážení sportovní přátelé,
členské příspěvky za rok 2023 jsou opět ve výši 20,- Kč/osoba/rok, stanovené podle členské základny k 31. 12. 2023, viz. tabulka níže splatné do 31. 8. 2024

Tabulka, včetně detailů k platbám ZDE
PŘEHLED PŘÍJEMCŮ DOTACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT 2024!!!


NEINVESTIČNÍ

06_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti
Přehled příjemců

06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport
Přehled příjemců

06_02_01_Podpora sportovních akcí
Přehled příjemců
2024
DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA PROSTĚJOVA PRO SPORT


Veškeré informace a schválené dotace naleznete u jednotlivých titulů ZDE


REJSTŘÍK SPORTU NSA V NÁVAZNOSTI NA DOTACE VYHLÁŠENÉ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTUROU REJSTŘÍK ZDE> * MANUÁL K REJSTŘÍKU JE ZDE>

SK/TJ členům ČUS významně pomůže při práci s rejstříkem a jeho funkce EXPORT REJSTŘÍK


AKTUALIZACE!!!
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
Průběžně aktualizováno
>Plné znění naleznete ZDE>.PODPORUJÍ NÁS:
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA

  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2023. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost aktualizace pasportu   (sportovních zařízení) v IS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. 12. 2023 !!!
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2022. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2023 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!
  • POVINNOST DATOVÝCH SHRÁNEK  pro spolkyníky a to již od 1. 1. 2023. Více ZDE
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2021. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2022 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!  
  • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
    Základní členský příspěvek bude upřesněn v nejbližších týdnech
PRO SK/TJ
Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme, že ti, kteří neodevzdali prvotní účetní doklady ke zpracování za poslední kvartál roku 2023 aby tak učinili obratem.
Zároveň upozorňujeme všechny TJ/SK na vyúčtování dotací roku 2023, zejména pak Olomouckého kraje, které je zpravidla do 31. 1. 2024 a dotací NSA- Můj klub které je do 15. 2. 2024!

PRO SK/TJ
Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme na blížící se vyúčtování dotačních titulů zejména městských, krajských a státních. Nenechávejte tato vyúčtování na poslední možnou chvíli. S tím je spojeno taktéž předávání prvotních účetních dokladů k zaúčtování. Bez zaúčtovaných dokladů, není možné řádně a včas vyúčtovat!

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme na blížící se vyúčtování dotačních titulů zejména městských, krajských a státních. Nenechávejte tato vyúčtování na poslední možnou chvíli. S tím je spojeno taktéž předávání prvotních účetních dokladů k zaúčtování. Dodržujte stanovený harmonogram předávání dokladů.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k plánované rekonsturkci, která bude prováděna v sídle OS ČUS, Vás žádáme o doručení prvotnních účetních dokladů ke zpracování do 21. 7. 2023. Po dobu průběhu rekonstukce cca do 31. 8. 2023 bude kancelář OS ČUS částečně mimo provoz.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
na našich stránkách naleznete harmonogram a zásady zpracování účetnictví pro rok 2023!
MENU- účetnictví- zásady a metodika

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
nyní intezivně pracujeme na rozvahových inveturách a přípravě daňových přiznaní či vyúčtování daní. V nejbližších týdnech Vás budeme kontaktovat ohledně postupu odevzdání těchto přiznání či vyúčtování s ohledem na fakt, že většina z Vás má zřízené a funkční datové schránky.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
 
žádáme ty TJ/SK, které chtějí nachystat vyúčtování (Olomoucký kraj, NSA), aby se nejlépe obratem ozvaly, tak abychom byli schopni všem pomoci a nastavili podle počtu zájemců harmonogram zpracování vyúčtování dotací. Nezapomeňte, že pro letošek má Olomoucký kraj vyúčtování jak v elektronické podobě (systém RAP- portál komunikace s občanem), tak v listinné. Z tohoto důvodu je pro nás komplikované Vám vyúčtování nachystat, tak jak v minulých letech. Jsme schopni Vám pomoci, ale nejsme schopni vyúčtování nachystat kompletně. U vyúčtování dotací NSA nejsou zásadní změny, pouze na jednu, a to že vyúčtování se musí odeslat pouze datovou schránkou příjemce!
 
 Upozorňujeme, že do 5. ledna 2023, dle harmonogramu zpracování účetnictví jste povinni donést prvotní doklady z konce roku 2022, tak aby bylo možné vyúčtovat dotace!
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a s ním vetšina vyúčtování dotací přípomínáme harmonogram odezvdání prvotních účetních dokladů:

Listopad a prosinec do 5. následujícího měsíce!
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
harmonogram předávání prvotních účetních dokladů pro rok 2022 je následující:

Doklady za období 1. leden – 30. duben 2022 odevzdat nejpozději do 20. května 2022.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce.
Listopad a prosinec do 5. následujícího měsíce.
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Usilovně pracujeme na daňových přiznáních za rok 2021 a zároveň účetních závěrkách téhož roku.
Harmonogram předávání dokladů pro rok 2022 upřesníme v průběhu měsíce května.
_____________________________________________________________________________________
NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předávání dokladů pro rok 2021 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2021 nejpozději do 30. června 2021.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince) co nejdříve!
Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 33 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách. Toto platí i nadále! Pokud nám to situace dovolí, vrátíme se k pořádání seminářů klasickou formou.
                                                                                                     Radek Koňařík, tajemník OS ČUS


Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova ZDE>  (VE FORMÁTECH pdf I docx)  
UŽITEČNÉ ODKAZY

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah