Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
Naposledy aktualizováno 27. 11. 2023

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTA PROSTĚJOVA ZA ROK 2023

Celoroční činnost

Upozorňujeme SK/TJ, že se blíží termín vyúčtování dotací za rok 2023. Postupujte dle smlouvy!

dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“
do 31. 12. 2023

dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele"
zpravidla do 30. 11. 2023

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
____________________________________________________________________________________________

Vyhlášené výzvy:
Neinvestiční:

Můj klub 2024
Více informací ZDE

Dne 5. 12. 2023 od 10 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin
se uskuteční seminář k této dotační výzvě!
Více informací jsme obdrželi elektronickou poštou do vašich oficiálních e- mailů




REJSTŘÍK SPORTU NSA V NÁVAZNOSTI NA DOTACE VYHLÁŠENÉ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTUROU REJSTŘÍK ZDE> * MANUÁL K REJSTŘÍKU JE ZDE>

SK/TJ členům ČUS významně pomůže při práci s rejstříkem a jeho funkce EXPORT REJSTŘÍK


2024
DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA PROSTĚJOVA PRO SPORT

Celoroční činnost

dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“
(příjem žádostí od 16. 10. 2023 do 30. 10. 2023 do 12:00 hodin)

dotační titul 2 Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni"
(příjem žádostí od 16. 10. 2023 do 30. 10. 2023 do 12:00 hodin)

dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“
(příjem žádostí od 1. 12. 2023 do 28. 12. 2023 do 12:00 hodin)

dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti žadatele"
(příjem žádostí od 1. 3. 2024 do 20. 3. 2024 do 12:00 hodin)

dotační titul 5 „Podpora reprezentantů ČR z města Prostějova"
(příjem žádostí od 1. 5. 2024 do 15. 5. 2024 do 12:00 hodin)

Akce

dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“
 • 1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin
 • 2. kolo – příjem žádostí od 1. 4. 2024 do 22. 4. 2024 do 12:00 hodin

dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele"
 • 1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin
 • 2. kolo – příjem žádostí od 1. 4. 2024 do 22. 4. 2024 do 12:00 hodin

Veškeré informace naleznete u jednotlivých titulů ZDE

Mistrovský titul v okresní soutěži malé kopané Prostějovska za rok 2023 získali poprvé Orli Otinoves.
Nejlepší formu na závěrečném finálovém turnaji ve Vrbátkách předvedli Orli z Otinovsi, kteří si po dvou výhrách zajistili mistrovský titul. V prvním semifinále si celkem jednoznačně poradil FC Laškov s domácími hráči FK Vrbátky a po výhře 5 : 1 postoupil do finále. Druhé semifinále mezi Vranovicemi - Kelčicemi a Otinovsí bylo pořádně vyrovnané a až v závěru třemi brankami rozhodli hráči Otinovsi o tom, že si poprvé zahrají o titul. Finálový zápas nabídl divákům výbornou podívanou, kde se střídaly dramatické okamžiky před oběma brankami. Poločas vyhráli hráči Otinovsi 2 : 0 když dvakrát vyšachovali obranu Laškova . Ten se ovšem nehodlal smířit s nepříznivým stavem, hrál dokonce s 5 hráči v poli ale nakonec podlehl Orlům z Otinovsi 2 : 5. Ta po závěrečném hvizdu mohutně slavila svůj první mistrovský titul. Třetí místo obsadili hráči Vranovic-Kelčic, díky většímu bodovému zisku po základní části. Další zápasy o celkové umístění se hrály na hřišti v Kobeřicích.
Martin Krátký
Výsledky:   
Vrbátky                          finále         Orli Otinoves    -  FC Laškov                5 : 2           pořadí :   1. Orli Otinoves
                                 1. semifinále  FC Laškov        -  FK  Vrbátky               5 : 1                           2. FC Laškov
                                 2. semifinále  Orli Otinoves    -  Vranovice-Kelčice  5 : 2                           3. Vranovice-Kelčice
                                                                                                                                                             4. FK Vrbátky
Kobeřice                   o 5 místo     Tomek Dobrochov -  FC Zavadilka      4 : 1                            5. Tomek Dobrochov
                                                                                                                                                             6. FC Zavadilka
                                  o 7.místo     FC Skalka            -   Spojené kluby        4 : 0                          7. FC Skalka
                                                                                                                                                             8. Spojené kluby
                                  o 9.místo     Kobra Kobeřice   -   Juniors Hluchov    4 : 7                          9. Juniors Hluchov
                                                                                                                                                            10. Kobra Kobeřice
                                  o 11. místo  FC Dřevnovice     -   Daniels                    5 : 0                         11. FC Dřevnovice
                                                                                                                                                            12. Daniels
                                  o 13. místo  Mexiko Viceměřice - BF Prostějov         9 : 7                         13. Mexiko Viceměřice
                                                                                                                                                            14. BF Prostějov
                                  o 15 místo   SK PV 88               - FC Prostějov            5 : 0                         15. SK PV 88
                                                                                                                                                           16. FC Prostějov      


                     
  

Sledujte aktuality z naši Malé Kopané!
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
____________________________________________________________________________________________

Vyhlášené výzvy:
Investiční:

Výzva 14/2023 – Nadregionální sportovní infrastruktura 2023
(1. 10.-30. 11. 2023)
více informací ZDE



Dne 31. 10. 2023 se uskutečnil výkonný výbor OS ČUS Prostějov. Body jednání byly následující:

1.      Zahájení
2.      Plán činnosti OS ČUS PV od posledního VV
3.      Příspěvek na údržbu a provoz STZ (OLKO 2023) -průběh + dotace město, kraj, stát
4.      Informace z porad OLKO ČUS
5.      Informace o provedené generální opravě zázemí v sídle OS ČUS PV
6.      Různé
7.      Diskuse
8.      Závěr

PŘEHLED PŘÍJEMCŮ DOTACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT KE KONCI ROKU 2023


DOTAČNÍ TITUL:
INVESTIČNÍ

06_06_Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2023
Přehled příjemců

06_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023
Přehled příjemců

NEINVESTIČNÍ

06_02_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji 2023
Dotační titul č. 1 - Podpora sportovních akcí
Přehled příjemců
Volební konference konaná dne 4. 5. 2023


Vážení sportovní přátelé, dne 4. 5. 2023 se uskutečnila volební konference Okresního sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. v přednáškovém sále Národního domu v Prostějove. Dovolte nám prezentovat nejdůležitější body a usnesení této konference:

- konference zvolila jednohlasně staronového předsedu         pana       Ing. Bohuslava Krátkého
                                                                 místopředsedu pana       Pavla Kočíba
                                                                 členy výboru:
                                                                                       paní        Martinu Kouřilovou
                                                                                       pana       Jiřího Křečka
                                                                                       pana       Zdeňka Zachara
  
 předseda ve shodě s místopředsedou jmenoval tajemníkem pana Radka Koňaříka.

- konference schválila jednohlasně hospodářský výsledek a jeho vypořádání.
- konference jednohlasně schválila informativní rozpočet pro rok 2023, kde významnou položkou je plánovaná
  generální oprava / rekonstrukce zázemí SCS
- konference jednohlasně schválila navýšení členského příspěvku TJ/SK a to na 20,- Kč / osobu / rok
AKTUALIZACE!!!
Aktuální opatření ve vztahu ke sportu
Průběžně aktualizováno
>Plné znění naleznete ZDE>.







PODPORUJÍ NÁS:
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
PRO SK/TJ
Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme na blížící se vyúčtování dotačních titulů zejména městských, krajských a státních. Nenechávejte tato vyúčtování na poslední možnou chvíli. S tím je spojeno taktéž předávání prvotních účetních dokladů k zaúčtování. Bez zaúčtovaných dokladů, není možné řádně a včas vyúčtovat!

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
upozorňujeme na blížící se vyúčtování dotačních titulů zejména městských, krajských a státních. Nenechávejte tato vyúčtování na poslední možnou chvíli. S tím je spojeno taktéž předávání prvotních účetních dokladů k zaúčtování. Dodržujte stanovený harmonogram předávání dokladů.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k plánované rekonsturkci, která bude prováděna v sídle OS ČUS, Vás žádáme o doručení prvotnních účetních dokladů ke zpracování do 21. 7. 2023. Po dobu průběhu rekonstukce cca do 31. 8. 2023 bude kancelář OS ČUS částečně mimo provoz.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
na našich stránkách naleznete harmonogram a zásady zpracování účetnictví pro rok 2023!
MENU- účetnictví- zásady a metodika

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
nyní intezivně pracujeme na rozvahových inveturách a přípravě daňových přiznaní či vyúčtování daní. V nejbližších týdnech Vás budeme kontaktovat ohledně postupu odevzdání těchto přiznání či vyúčtování s ohledem na fakt, že většina z Vás má zřízené a funkční datové schránky.

PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
 
žádáme ty TJ/SK, které chtějí nachystat vyúčtování (Olomoucký kraj, NSA), aby se nejlépe obratem ozvaly, tak abychom byli schopni všem pomoci a nastavili podle počtu zájemců harmonogram zpracování vyúčtování dotací. Nezapomeňte, že pro letošek má Olomoucký kraj vyúčtování jak v elektronické podobě (systém RAP- portál komunikace s občanem), tak v listinné. Z tohoto důvodu je pro nás komplikované Vám vyúčtování nachystat, tak jak v minulých letech. Jsme schopni Vám pomoci, ale nejsme schopni vyúčtování nachystat kompletně. U vyúčtování dotací NSA nejsou zásadní změny, pouze na jednu, a to že vyúčtování se musí odeslat pouze datovou schránkou příjemce!
 
 Upozorňujeme, že do 5. ledna 2023, dle harmonogramu zpracování účetnictví jste povinni donést prvotní doklady z konce roku 2022, tak aby bylo možné vyúčtovat dotace!
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a s ním vetšina vyúčtování dotací přípomínáme harmonogram odezvdání prvotních účetních dokladů:

Listopad a prosinec do 5. následujícího měsíce!
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Vážení sportovní přátelé,
harmonogram předávání prvotních účetních dokladů pro rok 2022 je následující:

Doklady za období 1. leden – 30. duben 2022 odevzdat nejpozději do 20. května 2022.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce.
Listopad a prosinec do 5. následujícího měsíce.
_____________________________________________________________________________________
PRO SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Usilovně pracujeme na daňových přiznáních za rok 2021 a zároveň účetních závěrkách téhož roku.
Harmonogram předávání dokladů pro rok 2022 upřesníme v průběhu měsíce května.
_____________________________________________________________________________________
NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předávání dokladů pro rok 2021 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2021 nejpozději do 30. června 2021.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince) co nejdříve!
Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 33 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách. Toto platí i nadále! Pokud nám to situace dovolí, vrátíme se k pořádání seminářů klasickou formou.
                                                                                                     Radek Koňařík, tajemník OS ČUS


Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova ZDE>  (VE FORMÁTECH pdf I docx)  
ÚŘEDNÍ DESKA

 • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost aktualizace pasportu   (sportovních zařízení) v IS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. 12. 2023 !!!
 • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2022. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2023 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!
 • POVINNOST DATOVÝCH SHRÁNEK  pro spolkyníky a to již od 1. 1. 2023. Více ZDE
 • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2021. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2022 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!  
 • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
  Základní členský příspěvek bude upřesněn v nejbližších týdnech
UŽITEČNÉ ODKAZY

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah