Servisní centrum sportu - Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah

Servisní centrum sportu

Výkonný výbor ČUS rozhodl o založení pobočného spolku ČUS -  Servisního centra sportu ČUS Prostějov a Rada ČUS rozhodla o jeho sídle na adrese Česká 813/15, 796 01 Prostějov a jmenovala jeho předsedou Iva Kubu. Pobočný spolek vznikl zápisem do veřejného spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze spis. zn. L 70821 dne 31. srpna 2018 a bylo mu přiděleno IČ 073 96 279. Další podrobnosti jsou ve výpisu z veřejného rejstříku níže. Činnost SCS se řídí stanovami ČUS, články XV, XV/A, XV/B a XV/C (Stanovy str. 16 - 18) výpis najde ZDE >

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah