Dotace Olomouckého kraje 2020 - SPORT - Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah

Dotace Olomouckého kraje 2020 - SPORT

DOTACE
Dotační programy Olomouckého kraje
v oblasti sportu na rok 2020 - 2.část
Dotační PROGRAM NA PODPORU SPORTU V OLOMOUCKÉM
KRAJI V ROCE 2020
NÁZEV

OMEZENÍ A PODMÍNKY
Pravidla

Seminář pro zájemce

Termín
podání
OD
Termín
podání
DO
Dotační
titul
Dotace na získání trenérské licence

Žadatelem může být pouze:
Fyzická osoba, která:
I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

IV. Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která nejpozději v roce podání žádosti o dotaci zahájila či zahájí studium na získání trenérské licence a uhradila či uhradí příslušný poplatek ke studiu.

Kompletní informace >>ZDE<<
10. LEDNA '20
9:00
kongresový sál
KÚ Olomouc
2.
BŘEZEN
2020
17.
DUBEN
2020
12:00
2
Podpora mládežnických reprezentantů ČR
(do 21 let)
z Olomouckého kraje

Žadatelem může být pouze: fyzická osoba, která:
I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let a je reprezentantem/kou ČR v individuálním sportu,
II. nedosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let a je reprezentantem/kou ČR v individuálním sportu a v žádosti je zastoupena zákonným zástupcem,
III. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
IV. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, a reprezentuje klub se sídlem v regionu Olomouckého kraje.

Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: Reprezentant/ka, který/á je v den podání žádosti o dotaci starší 21 let.

Dotační titul není určen pro handicapované reprezentanty/ky České republiky a pro reprezentanty/ky České republiky v kolektivních sportech.

Kompletní informace >>ZDE<<
10. LEDNA '20
9:00
kongresový sál
KÚ Olomouc
17.
LEDEN
2020
3.
DUBEN
2020
12:00
3

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah