Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. je spolkem sportovních klubů a tělovýchovných jednot, členů České unie sportu, působících v okrese Prostějov. Přidruženými členy sdružení jsou i organizační složky některých sportovních svazů: Okresní fotbalový svaz a dále Regionální svaz stolního tenisu, Český svaz ledního hokeje - OVV Prostějov a Regionální centrum sportu pro všechny Prostějovsko.
Řídíme se vlastními stanovami - jejich aktuální znění přijaté na konferenci 4. května 2023 je níže.
Aktuální složení
orgánů okresního sdružení zvolených na konfererenci
4. května 2023
a složení sekretariátu
najdete  >>ZDE<<
Aktuální seznam
sportovních klubů/tělovýchovných jednot členů okresního sdružení ČUS a České unie sportu a mapu jejich lokace najdete  >>ZDE<<
Aktuální seznam
přidružených členů
okresního sdružení ČUS  >>ZDE<<
Od 1. ledna 2020
vykonává funkci servisního centra sportu v okrese Prostějov opět okresní sdružení ČUS
právnická osoba SCS ČUS Prostějov
je tč. v klidu, nicméně informace o SCS najdete  >>ZDE<<

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah