Minimum - Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah

Minimum

Na této stránce vám chceme poskytovat naše zkušenosti s administrativou spolků - sportovních klubů a tělovýchovných jednot tak, jak jsme našim členům se základními administrativními povinnostmi pomáhali a pomáháme. Administrativní zátěž, která spočívá vesměs na dobrovolných bafuňářích spolků, je velká. Našim záměrem je, poradit vám, jak ji vykonávat v nezbytné míře a efektivně.

MINIMÁLNÍ ADMINISTRATIVA

Není to zrovna minimum, ale je to užitečné!
Z NAŠICH ZKUŠENOSTÍ...

... se zápisem nově zvolených orgánů do spolkového rejstříku:
Setkali jsme se (u KS v Brně) s rigorózním přístupem ke stanovení data zániku funkce, resp. členství. V případě, že se nová volba konala po uplynutí funkční doby podle stanov, případně 5 let, pokud tato doba není ve stanovách spolku upravená. Soud trval na tom, že musí být funkce ukončená (v našem případě) 5 let od vzniku funkce, nebo žádal doložení listiny, která by potvrdila, že funkce zanikla až se zvolením nového statutárního orgánu. Problém jsme vyřešili, ale...
DOBRÁ RADA: Zkontrolujte si ve spolkovém rejstříku (nikoliv jen ve vaší paměti!), jaká data máte pro vznik funkce (a příp. členství u kolektivních orgánů) a pokud se blíží konec funkčního období podle vašich stanov, nebo 5-leté, svolejte volební členskou schůzi, jinak můžete mít problém...
27.2.2020 SCS Prostějov (BV)Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah