Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
Česká unie sportu přešla na svých webových stránkách k novému systému
publikování informací týkajících se opatření proti COVID_19 ve sportu
AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE VŽDY ZDE>
Národní sportovní agentura zveřejnila
JEDNODUCHÁ PRAVIDLA PRO SPORT PLATNÁ OD ČTVRTKA 22. 10.
ZDE>
PRVNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT NA ROK 2021 VYHLÁŠENY!
07_01_01 Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádostí od 23. 10. 2020 do 4. 11. 2020) ZDE>
07_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport (příjem žádostí od 23. 10. 2020 do 4. 11. 2020) ZDE>
(Publikováno 20.10.2020 15:45 -st-)
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA 15.10.2020 DODATEK K VÝZVĚ MŮJ KLUB 2021 *** NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ZMĚNA TERMÍNŮ PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÍCE ZDE>
*** ÚPLNÉ ZNĚNÍ VÝZVY VE ZNĚNÍ DOD. 1 JE ZDE>
NSA ZVEŘENILA 22. 10. 2020 2. DODATEK K VÝZVĚ MŮJ KLUB 2021 ZDE>
2. DODATEK NENÍ ZAPRACOVÁN DO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ!
MANUÁL K VYPLŇOVÁNÍ WEBOVÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI MŮJ KLUB NAJDETE ZDE>

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA UVEDLA DO PROVOZU NOVÝ REJSTŘÍK SPORTU VE ČTVRTEK 15. ŘÍJNA 2020 ve 23:59:59, PRAKTICKY TEDY OD PÁTKU 16.10. 00:00  hod. NAJDETE HO NA ADRESE https://www.rejstriksportu.cz/, NOVÝ MANUÁL K REJSTŘÍKU ZDE>
OD ÚTERKA FUNGUJE BEZ PROBLÉMŮ - POTÍŽE JSOU S MIGRACÍ DAT Z PŮVODNÍHO REJSTŘÍKU

PŮVODNÍ REJSTŘÍK SPORTU NAJDETE NA ADRESE https://puvodni.rejstriksportu.cz/ JIŽ JE FUNKČNÍ (POUZE JEHO VEŘEJNÁ ČÁST)
NELZE SE DO NĚHO PŘÍHLÁSIT A TEDY NELZE DO NĚHO NIC ZAPISOVAT - A TAK TO ZŮSTANE
22.10.2020 17:50-st-
DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA PROSTĚJOVA PRO SPORT NA ROK 2021 VYHLÁŠENY - VÍCE>
(Publikováno 15.10.2020)
AKTUALIZOVÁNO!!!   NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA SDĚLUJE: Pravidla k nouzovému stavu ve sportu od středy 14. října
JSOU PUBLIKOVÁNA ZDE>; KOMPLETNÍ USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 12. ŘÍJNA 2020 JE ZDE>
*******************************************************************************************************************************************************************
USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 8. ŘÍJNA 2020 NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BYLA VYDÁNA PŘEDCHOZÍ PRAVIDLA BYLO ZRUŠENO
KANCELÁŘ OS ČUS PROSTĚJOVSKA - SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS
ČESKÁ 813/15, 796 01 PROSTĚJOV
VÁS ŽÁDÁ,
ABYSTE PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO STAVU VYŘIZOVALI VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI SK/TJ:
  • E-MAILEM (cuspv@cuspv.cz, na tuto adresu dojdou i zprávy, které pošlete formulářem, který najdete ZDE> ) VČETNĚ NASKENOVANÝCH DOKLADŮ
  • TELEFONICKY: 727 961 273 tajemník, dotace; 727 961 065 účetnictví, pokladna
  • PLATBY - BEZHOTOVOSTNĚ
  • NEZBYTNĚ NUTNÁ OSOBNÍ JEDNÁNÍ A PŘEDÁNÍ LISTIN DOHODNĚTE VŽDY TELEFONICKY - (LISTINY MŮŽETE VLOŽIT DO SCHRÁNKY)
PŘI VSTUPU DO BUDOVY ČESKÁ 15 BEZPODMÍNEČNĚ
POUŽIJTE ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR!
UPOZORNĚNÍ NAŠIM SK/TJ! PŘIHLASTE SVOU AKCI PRO SPORTUJÍCÍ VEŘEJNOST V ROCE 2021 DO PROJEKTU PODMÍNKY AKCE ZDE>
PŘIHLÁŠKY ELEKTRONICKY OD 7. ŘÍJNA 2020 DO 8. LISTOPADU 2020 ZDE>
Výzva Můj klub 2021 a REJSTŘÍK * Výzva Můj klub 2021 a REJSTŘÍK * Výzva Můj klub 2021 a REJSTŘÍK
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA 15.10.2020 DODATEK K VÝZVĚ MŮJ KLUB 2021 ZDE>
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNOU JE ZMĚNA TERMÍNU (VIZ 3 ŘÁDKY NÍŽE JSOU TERMÍNY OPRAVENY!)
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA V RÁMCI DOTAČNÍHO NEINVESTIČNÍHO PROGRAMU
ROZVOJ A PODPORA SPORTU 2021 VÝZVU - MŮJ KLUB 2021 VÍCE ZDE> (vlevo)
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října OD 12:00 hod. do 16. listopadu 2020 11:59 hod.
Žádosti se budou podávat výhradně v rejstříku sportu (
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sport. zařízení),
kde musí být váš spolek vámi zaregistrován! Pokud jste se ještě nezaregistrovali, registrujte se ještě dnes
a pro výzvu MŮJ KLUB 2021 zapište do rejstříku svoje sportovce, trenéry... nejlépe všechny svoje členy!
S případnými dalšími dotazy se obracejte na kancelář OS ČUS a SCS ČUS v České 15, způsobem uvedeným ZDE>

Nepodceňujte registraci v rejstříku sportu (sportovních organizací, sportovců, trenérů a sport. zařízení),
kde musí být Váš spolek (pobočný spolek) zaregistrován! (Viz např. výzvu Významné sportovní akce 2020 ZDE>, (vpravo) kde je požadována registrace nejen příjemců dotace (sportovních svazů), ale i konečných příjemců (SK/TJ), v rejstříku sportu , kde musí být Váš spolek (pobočný spolek) zaregistrován! Zřejmě se to bude vyžadovat u všech dotací ze státního rozpočtu poskytovaných NSA přímo SK/TJ, nebo prostřednictvím sportovních svazů, nebo ČUS.  
Pokud nejste ještě zaregistrování, registrujte se od 16. 10. 2020 00:00  bude nový rejstřík dostupný. Zkontrolujte si zápis vašeho SK/TJ, vašich sportovců, trenérů a sportovišť. Již nyní je dostupná pro případnou kontrolu veřejná část
původního rejstříku - není možno se do rejstříku přihlásit, ani tam zapisovat.
Aktualizováno 15.10.2020 15:15 -st-


Na našich stránkách jsme oživili stránku dotazů a dpovědí (FAQ) ZDE>
AKTUÁLNĚ ZDE NAJDETE ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S DOTAČNÍM PROGRAMEM MŮJ KLUB 2021
A S REJSTŘÍKEM SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ... NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY
Rádi uvítáme i vaše dotazy a připomínky na adrese scs@cuspv.cz, nebo na formuláří na stránce KONTAKTY.
Na našich stránkách budou v příštích dnech probíhat technické úpravy. Chceme je přizpůsobit námětům z ústředí ČUS.
Věcně je jejich obsah zachován. Děkujeme za pochopení a rádi uvítáme i vaše připomínky na adrese scs@cuspv.cz,
nebo na formuláří na stránce KONTAKTY.
USPĚLI JSTE SE SVOU ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2020? ODPOVĚĎ NAJDETE V TABULCE PRO OKRES PROSTĚJOV ZDE>. PODROBNÁ TABULKA PRO CELÝ KRAJ = KLIKNĚTE NA LOGO >

Víceměřice - Ohrozim 2:1

vice-ohrozim.jpg
USPĚLI JSTE SE SVOU ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU NA PODPORU INV. AKCÍ - TECHN. A SPORT. VYBAVENÍ STZ V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2020? ODPOVĚĎ NAJDETE V TABULCE PRO OKRES PROSTĚJOV ZDE>. PODROBNÁ TABULKA PRO CELÝ KRAJ = KLIKNĚTE NA LOGO >
MALÁ KOPANÁ POKRAČUJE V DOHRÁVCE ROČNÍKU 2019/20

PODLE SDĚLENÍ PŘEDSEDKY KOMISE MK OS ČUS PAVLA KOČÍBA JE POSLEDNÍ KOLO
1. LIGY
17. ŘÍJNA 2020 ZRUŠENO. DALŠÍ INFORMACÍ PŘINESEME NA STRÁNKÁCH MALÉ KOPANÉ

10. ŘÍJNA POKRAČOVALA 2. LIGA V DŘEVNOVICÍCH A OHROZIMI * VÝSLEDKY ZDE>
POSLEDNÍ KOLO BUDE (?) 24. ŘÍJNA 2020 V ČEHOVICÍCH

3. ŘÍJNA POKRAČOVALA 1. LIGA VE VRBÁTKÁCH A KOBEŘICÍCH * VÝSLEDKY ZDE>
UPOZORNĚNÍ NAŠM KLIENTŮM, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ ZDE>        
Podrobnosti k dotacím Olomouckého kraje na údržbu a provoz STZ via OLKO a OS ČUS ZDE>        
NAŠIM
SK/TJ
* POSLEDNÍ AKTUALIZACE *22. 10. 2020 - 18:00 * PRAVIDLA AGENTURY * NOVÉ MANUÁLY REJSTŘÍK SPORTU a MŮJ KLUB *
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2019. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!.  
  • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
    Základní členský příspěvek je stanoven na 10 Kč za individuálního člena SK/TJ podle počtu členů evidovaných v informačním systému ČUS (IS ČUS). Výši příspěvku pro vaši SK/TJ a podrobnosti platby najdete v tabulce ZDE >. Příspěvek za SK/TJ uhraďte do 30. června 2020.
NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ  OPATŘENÍ - V SOUVISLOSTI S COVID 19
Česká unie sportu postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, zejména těch, které se dotýkají sportovní činnosti a sportovního prostředí.
(JEJICH OFICIÁLNÍ PŘEHLED ZDE>,
PŘEHLED OPATŘENÍ KE SPORTU NAJDETE
ZDE>)

ZÁSADNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ PŘINÁŠÍ ČUS JSOU ZDE>  A JSOU TRVALE AKTUALIZOVÁNY!

NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předáváná dokladů pro rok 2020 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2020 nejpozději do pátku 19. června 2020.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince),  v pondělí 4. ledna 2021 zbývající doklady za prosinec 2020. Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 34 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách.                                                                 Radek Koňařík, tajemník OS ČUS
(5. 6. 2020 - publikováno 7.6. 2020 22:15)

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova ZDE>  (VE FORMÁTECH pdf I docx)  
Ministerstvo zdravotnictví vydalo leták VIZ >informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.
MZdČR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. LETÁK KE STAŽENÍ JE VPRAVO >>>
Naše OS ČUS finančně podporuje
TČ. NEJSOU AKTUÁLNÍ ŽÁDNÉ DOTAČNÍ TITULY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT
DOTACE PRO PODPORU SPORTU DĚTÍ A MLÁDEŽE A NA TECHNICKÉ A SPORTOVNÍ VYBAVENÍ STZ SCHVÁLENÉ PRO OKRES PROSTĚJOV NAJDETE ZDE>

DOTACE NA ÚDRŽBU A PROVOZ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCH. ZAŘÍZENÍ
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE ROZDĚLOVANÉ CESTOU OLKO A OS ČUS (OLKO 2020):

23. dubna 2020 rozhodl výbor OS ČUS o rozdělení dotace mezi žadatele - členy OS ČUS Prostějovska.
Tabulku rozdělení najdete ZDE> * Podmínky užití najdete ve vzorové smlouvě ZDE> * * Termín vyúčtování dotace je 31. října 2020 * Formuláře k vyúčtování včetně vzoru jsou ke stažení ZDE>
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE OK NA ÚDRŽBU A PROVOZ
tolik dní - hodin - minut zbývá pro odevzdání vyúčtování na OS ČUS
Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše kluby a jednoty upozorňujeme, že zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 8. 9. 2020 schválilo usnesením č. 1132 Dotační programy v oblasti sportu na rok 2021. Příslušné dotační programy na celoroční činnost a jednorázové akce naleznete ZDE>.

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MĚSTA PROSTĚJOVA SPORT 2021 NAJDETE ZDE> NA TOMTO DOKUMENTU VĚNUJTE POZORNOST ZÁVAZNÝM TERMÍNŮM PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (ZAČÁTEK LHŮTY SE ROZUMÍ V UVEDENÝ DEN V 00:00 HOD. - KONEC LHŮTY V UVEDENÝ DEN VE 12:00 HOD.)

Doporučujeme prostudovat PREZENTACI dotačních programů ZDE>, věnujte pozornost zejména stránkám NOVINKY.
Podle sdělení administrátorek dotačních programů (Dagmar Cáskové (dot. titul 1 a 2 - činnost-vrchol, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331); Veroniky Hyblové (dot. titul 3 a 4 - činnost-běžná, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333); Ing. Olgy Jedličkové (jednorázové akce, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187)); všechny administrátorky jsou vám připraveny zodpovědět vaše dotazy, poradit vám mohou pracovníci kanceláře OS ČUS/SCS ČUS V České 15!
(Publikováno 15.10.2020)
* MŮJ KLUB 2021 ** MŮJ KLUB 2020 ** MŮJ KLUB 2019 *
Očekáváte problémy s vyúčtováním dotace MŠMT Můj klub 2020? obraťte se na naši kancelář v Prostějově v České 15 - KONTAKTY ZDE >
                                                                                         (Aktualizace 6. 10. 2020)
VĚTŠINA KLUBŮ NESOUHLASILA S DOKONČENÍM SOUTĚŽÍ MALÉ KOPANÉ 2019/20
V ČERVNU A POČÁTKEM ČERVENCE 2020. PROTO KOMISE MALÉ KOPANÉ OS ČUS
ROZHODLA PŘELOŽIT ODEHRÁNÍ JARNÍ ČÁSTI 2019/20 NA PODZIM 2020.

TERMÍNY I OBSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH HŘIŠŤ JSOU
PRO 1. LIGU ZDE>
A PRO 2. LIGU ZDE>.

NOVÝ ROČNÍK 2021 BUDE SEHRÁN SYSTÉMEM JARO - PODZIM.
Pavel Kočíb, Bob Krátký, 17.8.2020
 
UŽITEČNÉ ODKAZY

1. liga

IMG_2094.jpg

2. liga - Spoj.kluby - Klopotovice 2:2

IMG_2112.jpg
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme, že jste navštívili stránky České unie sportu na Prostějovsku!
Snažíme se náš web vylepšit - bude to ještě chvíli trvat, napište nám, co zde postrádáte a co by mohlo fungovat lépe.
Pište na scs@cuspv.cz nebo zavolejte na 602_730_421. Děkuji Boris Vystavěl

Hledáte-li starší příspěvky, najdete celý obsah starého webu cuspv.cz k 30.06.2018 v archivu ZDE http://archiv.cuspv.cz

Archiv od 01.07.2018 do 31.12.2019 zpracujeme a zveřejníme.

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah