Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
NOVÉ!!! VĚNUJTE POZORNOST WEBU ČUS ZDE> NAJDETE ZDE PODROBNOU ZPRÁVU O
Platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu
Časem zrevidujeme naše stránky, aby nebyly v rozporu s platnými opatřeními. 23. 09. 2020 0:50 -st-
NOVÉ!!! NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA V RÁMCI DOTAČNÍHO NEINVESTIČNÍHO PROGRAMU  NOVÉ!!!
ROZVOJ A PODPORA SPORTU 2021 VÝZVU
MŮJ KLUB 2021 VÍCE> ODKAZ AKTUALIZOVÁN!
Na našich stránkách jsme oživili stránku dotazů a dpovědí (FAQ) ZDE>
AKTUÁLNĚ ZDE NAJDETE ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S DOTAČNÍM PROGRAMEM MŮJ KLUB 2021
A S REJSTŘÍKEM SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ... NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY
Rádi uvítáme i vaše dotazy a připomínky na adrese scs@cuspv.cz, nebo na formuláří na stránce KONTAKTY.
AKTUALIZOVÁNO!!! NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA VYDALA VÝZVU PRO VLÁDNÍ PROGRAM COVID-SPORT
PRODLOUŽEN TERMÍN SBĚRU ŽÁDOSTÍ DO 30. ZÁŘÍ 2020 VIZ ZDE> O PROGRAMU ČTĚTE VÍCE>

Na našich stránkách budou v příštích dnech probíhat technické úpravy. Chceme je přizpůsobit námětům z ústředí ČUS.
Věcně je jejich obsah zachován. Děkujeme za pochopení a rádi uvítáme i vaše připomínky na adrese scs@cuspv.cz,
nebo na formuláří na stránce KONTAKTY.
USPĚLI JSTE SE SVOU ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2020? ODPOVĚĎ NAJDETE V TABULCE PRO OKRES PROSTĚJOV ZDE>. PODROBNÁ TABULKA PRO CELÝ KRAJ = KLIKNĚTE NA LOGO >
USPĚLI JSTE SE SVOU ŽÁDOSTÍ V PROGRAMU NA PODPORU INV. AKCÍ - TECHN. A SPORT. VYBAVENÍ STZ V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2020? ODPOVĚĎ NAJDETE V TABULCE PRO OKRES PROSTĚJOV ZDE>. PODROBNÁ TABULKA PRO CELÝ KRAJ = KLIKNĚTE NA LOGO >
MALÁ KOPANÁ POKRAČUJE V DOHRÁVCE ROČNÍKU 2019/20

26. ZÁŘÍ POKRAČOVALA 2. LIGA V ČEHOVICÍCH A VÍCEMĚŘICÍCH * VÝSLEDKY ZDE>
DALŠÍ TURNAJ BUDE 10. ŘÍJNA 2020 V DŘEVNOVICÍCH A OHROZIMI

19/9 POKRAČOVALA 1. LIGA VE VRBÁTKÁCH A KOBEŘICÍCH * VÝSLEDKY ZDE>
DALŠÍ TURNAJ BUDE 3. ŘÍJNA 2020 OPĚT VE VRBÁTKÁCH A KOBEŘICÍCH

Víceměřice - Ohrozim 2:1

vice-ohrozim.jpg
UPOZORNĚNÍ NAŠM KLIENTŮM, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ ZDE>        
Podrobnosti k dotacím Olomouckého kraje na údržbu a provoz STZ via OLKO a OS ČUS ZDE>        
NAŠIM
SK/TJ
PŘEHLED VŠECH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PLATNÝCH PO SKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO STAVU NAJDETE ZDE>
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OPATŘENÍ DOTÝKAJÍCÍ SE SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI ZDE>

* POSLEDNÍ AKTUALIZACE *26. 09. 2020 - 17:120 * VÝSLEDKY 2. LIGY MALÉ KOPANÉ *
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2019. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!.  
  • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
    Základní členský příspěvek je stanoven na 10 Kč za individuálního člena SK/TJ podle počtu členů evidovaných v informačním systému ČUS (IS ČUS). Výši příspěvku pro vaši SK/TJ a podrobnosti platby najdete v tabulce ZDE >. Příspěvek za SK/TJ uhraďte do 30. června 2020.
NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předáváná dokladů pro rok 2020 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2020 nejpozději do pátku 19. června 2020.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince),  v pondělí 4. ledna 2021 zbývající doklady za prosinec 2020. Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 34 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách.                                                                 Radek Koňařík, tajemník OS ČUS
(5. 6. 2020 - publikováno 7.6. 2020 22:15)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo leták VIZ >informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.
MZdČR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. LETÁK KE STAŽENÍ JE VPRAVO >>>
Výzva Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let (r. nar 1998 - 2018, pro rok 2021 není stanoven minimální počet sportujících).
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní (využijte čas do 15. října 2020!) v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).
Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti. (Prozatím není možné zadávat do systému ani cvičné žádosti.)
Stáhněte si: Výzva 2/2020 - Můj klub 2021 ZDE>

Pročťete si dotazy a odpovědi na naší poradenské stránce ZDE>
S případnými dalšími dotazy se obracejte na
kancelář OS ČUS a SCS ČUS v České 15,
výhradně telefonicky, na formuláři e-mailu nebo jiným e-mailem
vše najdete v KONTAKTECH ZDE>

Převzato z webu NSA, poznámky kursivou OS ČUS PV
Naše OS ČUS finančně podporuje
TČ. NEJSOU AKTUÁLNÍ ŽÁDNÉ DOTAČNÍ TITULY OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT
(Aktualizace 19.8.2020)
DOTACE NA ÚDRŽBU A PROVOZ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCH. ZAŘÍZENÍ
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE ROZDĚLOVANÉ CESTOU OLKO A OS ČUS (OLKO 2020):

23. dubna 2020 rozhodl výbor OS ČUS o rozdělení dotace mezi žadatele - členy OS ČUS Prostějovska.
Tabulku rozdělení najdete ZDE> * Podmínky užití najdete ve vzorové smlouvě ZDE> * Smlouvy pro příjemce dotace
budou připraveny k podpisu v kanceláři OS ČUS v Prostějově, Česká 15 od 18. května 2020 (termín může být změněn v závislosti na epidemiologické situaci) * Termín vyúčtování dotace je 31. října 2020 * Formuláře k vyúčtování včetně vzoru jsou ke stažení ZDE>
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE OK NA ÚDRŽBU A PROVOZ
tolik dní - hodin - minut zbývá pro odevzdání vyúčtování na OS ČUS
Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše kluby a jednoty upozorňujeme, že program města Prostějova na podporu celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti skončil 20. 3. 2020, 2. kolo programu města Prostějova na podporu jednorázových sportovních akcí, obou dotačních titulů (se spoluúčastí, bez spoluúčasti) skončilo 30.6.2020
(Aktualizováno 30.6.2020)
* MŮJ KLUB 2021 ** MŮJ KLUB 2020 ** MŮJ KLUB 2019 *
Máte problémy s žádostí na dotaci MŠMT Můj klub 2020? obraťte se na naši kancelář v Prostějově v České 15 - KONTAKTY ZDE >
                                                                                         (Publikováno 27. 2. 2020)
VĚTŠINA KLUBŮ NESOUHLASILA S DOKONČENÍM SOUTĚŽÍ MALÉ KOPANÉ 2019/20
V ČERVNU A POČÁTKEM ČERVENCE 2020. PROTO KOMISE MALÉ KOPANÉ OS ČUS
ROZHODLA PŘELOŽIT ODEHRÁNÍ JARNÍ ČÁSTI 2019/20 NA PODZIM 2020.

TERMÍNY I OBSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH HŘIŠŤ JSOU
PRO 1. LIGU ZDE>
A PRO 2. LIGU ZDE>.

NOVÝ ROČNÍK 2021 BUDE SEHRÁN SYSTÉMEM JARO - PODZIM.
Pavel Kočíb, Bob Krátký, 17.8.2020
 
UŽITEČNÉ ODKAZY

1. liga

IMG_2094.jpg

2. liga - Spoj.kluby - Klopotovice 2:2

IMG_2112.jpg
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme, že jste navštívili stránky České unie sportu na Prostějovsku!
Snažíme se náš web vylepšit - bude to ještě chvíli trvat, napište nám, co zde postrádáte a co by mohlo fungovat lépe.
Pište na scs@cuspv.cz nebo zavolejte na 602_730_421. Děkuji Boris Vystavěl

Hledáte-li starší příspěvky, najdete celý obsah starého webu cuspv.cz k 30.06.2018 v archivu ZDE http://archiv.cuspv.cz

Archiv od 01.07.2018 do 31.12.2019 zpracujeme a zveřejníme.

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah