Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA O AKTIVITÁCH ČUS: k opětovnému obnovení sportovní činnosti
i aktuálním dotačním výzvám NSA NAJDETE ZDE>

OPATŘENÍ PROTI COVID_19 VE SPORTU: AKTUÁLNÍ INFO ČUS NAJDETE VŽDY ZDE>
Příjem žádostí pro výzvu Můj klub 2021 UKONČEN 27. 11. 2020 v 17:00 hod.
NSA zveřejnila dotační výzvu 8/2020 PROVOZ A ÚDRŽBA 2021 ZDE>. ŽADATELI MOHOU BÝT SPOLKY, POBOČNÉ SPOLKY, KTERÉ MAJÍ V HLAVNÍ ČINNOSTI SPORT A/NEBO TURISTIKU A VLASTNÍ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ, NEBO HO MAJÍ V SOUVISLÉM DLOUHODOBÉM PRONÁJMU A PROVOZUJÍ HO NEJMÉNĚ OD 1. 1. 2020. PODMÍNKOU JE, ŽE SPOLEK JE ŘÁDNĚ ZAPSÁN V REJSTŘKU SPORTU.
Žádosti od 30.11.2020 12:00 do 23.12.2020 17:00

DŮLEŽITÉ! NSA VYDALA DŮLEŽITÉ VYSVĚTLENÍ K DOT. VÝZVĚ 8/2020 PROVOZ A ÚDRŽBA 2021. ČTĚTE ZDE>

NSA - PROVOZ A ÚDRŽBA 2021
Tolik dní - hodin - minut zbývá do startu pro podání žádostí o dotaci na Národní sportovní agenturu


REJSTŘÍK SPORTU NSA JE FUNKČNÍ V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO DOTACE MŮJ KLUB 2021 REJSTŘÍK ZDE> * MANUÁL K REJSTŘÍKU JE ZDE>

SK/TJ členům ČUS významně pomůže při práci s rejstříkem a jeho funkce EXPORT REJSTŘÍK
zeptejte se "na okrese"

27.11.2020 18:30-st-
S vyúčtováním dotace MŠMT Můj klub 2020 vám pomohou nově zveřejněné POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ ZDE>,
MANUÁL VYÚČTOVÁNÍ STÁHNETE ZDE>, FORMULÁŘ ZDE>.
Samozřejmě také naše kancelář v Prostějově v České 15 -
KONTAKTY ZDE >
                                                                                         (Aktualizace 31. 10. 2020)
KANCELÁŘ OS ČUS PROSTĚJOVSKA - SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS
ČESKÁ 813/15, 796 01 PROSTĚJOV
VÁS ŽÁDÁ,
ABYSTE PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO STAVU VYŘIZOVALI VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI SK/TJ:
 • E-MAILEM (cuspv@cuspv.cz, na tuto adresu dojdou i zprávy, které pošlete formulářem,
  který najdete
  ZDE> ) VČETNĚ NASKENOVANÝCH DOKLADŮ
 • TELEFONICKY: 727 961 273 tajemník, dotace; 727 961 065 účetnictví, pokladna
 • PLATBY - BEZHOTOVOSTNĚ
 • NEZBYTNĚ NUTNÁ OSOBNÍ JEDNÁNÍ A PŘEDÁNÍ LISTIN DOHODNĚTE VŽDY TELEFONICKY - (LISTINY MŮŽETE VLOŽIT DO SCHRÁNKY)
PŘI VSTUPU DO BUDOVY ČESKÁ 15 BEZPODMÍNEČNĚ POUŽIJTE ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR!
DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA PROSTĚJOVA PRO SPORT NA ROK 2021 VYHLÁŠENY - VÍCE>
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY ŽÁDOSTÍ PRO SK/TJ 1. PROSINEC 2020
(Publikováno 15.10.2020)
* POSLEDNÍ AKTUALIZACE * 27.11.2020 - 18:25 ** AKTUALIZACE DAT **
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA
 • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2019. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!.  
 • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
  Základní členský příspěvek je stanoven na 10 Kč za individuálního člena SK/TJ podle počtu členů evidovaných v informačním systému ČUS (IS ČUS). Výši příspěvku pro vaši SK/TJ a podrobnosti platby najdete v tabulce ZDE >. Příspěvek za SK/TJ uhraďte do 30. června 2020.
NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ  OPATŘENÍ - V SOUVISLOSTI S COVID 19
Česká unie sportu postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, zejména těch, které se dotýkají sportovní činnosti a sportovního prostředí.
(JEJICH OFICIÁLNÍ PŘEHLED ZDE>,
PŘEHLED OPATŘENÍ KE SPORTU NAJDETE
ZDE>)

ZÁSADNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ PŘINÁŠÍ ČUS JSOU ZDE>  A JSOU TRVALE AKTUALIZOVÁNY!

NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předáváná dokladů pro rok 2020 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2020 nejpozději do pátku 19. června 2020.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince),  v pondělí 4. ledna 2021 zbývající doklady za prosinec 2020. Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 34 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách.                                                                 Radek Koňařík, tajemník OS ČUS
(5. 6. 2020 - publikováno 7.6. 2020 22:15)

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova ZDE>  (VE FORMÁTECH pdf I docx)  
Ministerstvo zdravotnictví vydalo leták VIZ >informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.
MZdČR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. LETÁK KE STAŽENÍ JE VPRAVO >>>
DOTACE PRO PODPORU SPORTU DĚTÍ A MLÁDEŽE A NA TECHNICKÉ A SPORTOVNÍ VYBAVENÍ STZ SCHVÁLENÉ PRO OKRES PROSTĚJOV NAJDETE ZDE>

Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše kluby a jednoty upozorňujeme, že zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 8. 9. 2020 schválilo usnesením č. 1132 Dotační programy v oblasti sportu na rok 2021. Příslušné dotační programy na celoroční činnost a jednorázové akce naleznete ZDE>.

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MĚSTA PROSTĚJOVA SPORT 2021 NAJDETE ZDE> NA TOMTO DOKUMENTU VĚNUJTE POZORNOST ZÁVAZNÝM TERMÍNŮM PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (ZAČÁTEK LHŮTY SE ROZUMÍ V UVEDENÝ DEN V 00:00 HOD. - KONEC LHŮTY V UVEDENÝ DEN VE 12:00 HOD.)

Doporučujeme prostudovat PREZENTACI dotačních programů ZDE>, věnujte pozornost zejména stránkám NOVINKY.
Podle sdělení administrátorek dotačních programů (Dagmar Cáskové (dot. titul 1 a 2 - činnost-vrchol, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331); Veroniky Hyblové (dot. titul 3 a 4 - činnost-běžná, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333); Ing. Olgy Jedličkové (jednorázové akce, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187)); všechny administrátorky jsou vám připraveny zodpovědět vaše dotazy, poradit vám mohou pracovníci kanceláře OS ČUS/SCS ČUS V České 15!
(Publikováno 15.10.2020)
* MŮJ KLUB 2021 ** MŮJ KLUB 2020 ** MŮJ KLUB 2019 *

Toho času se nehraje, očekávejte další zprávy.

2. liga - Spoj.kluby - Klopotovice 2:2

IMG_2112.jpg
UŽITEČNÉ ODKAZY

1. liga

IMG_2094.jpg
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme, že jste navštívili stránky České unie sportu na Prostějovsku!
Snažíme se náš web vylepšit - bude to ještě chvíli trvat, napište nám, co zde postrádáte a co by mohlo fungovat lépe.
Pište na scs@cuspv.cz nebo zavolejte na 602_730_421. Děkuji Boris Vystavěl

Hledáte-li starší příspěvky, najdete celý obsah starého webu cuspv.cz k 30.06.2018 v archivu ZDE http://archiv.cuspv.cz

Archiv od 01.07.2018 do 31.12.2019 zpracujeme a zveřejníme.

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah