Okresní sdružení ČUS Prostějovska

<MENU
MALÁ
KOPANÁ
<MENU
Přejít na obsah
Aktuální informace jak se dotýká opatření MZdr ČR ze dne 23. 7. '20 sportovních akcí najdete ZDE>; kvalifikované stanovisko JUDr. Viduny k témuž ZDE>Ve středu 24. června 2020 se konala v Nymburce valná hromada ČUS,
předsedou byl jednomyslně zvolen opětovně MIROSLAV JANSTA  
a mezi dalšími členy VV také VÍTĚZSLAV HOLUB a MAREK HÁJEK.
Všem zvoleným blahopřejeme a těšíme se na další dobrou spolupráci!
KOMPLETNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z VALNÉ HROMADY NAJDETE ZDE >                    
UPOZORNĚNÍ NAŠM KLIENTŮM, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ  ZDE>
BLÍŽÍ SE 15. SRPEN!!!
PŘIPOMÍNÁME VŠEM, KDO OBDRŽELI NEBO ŽÁDALI O DOTACI MŮJ KLUB ABY NEZAPOMNĚLI ZVEŘEJNIT NA SVÉM ÚČTU V SYSTÉMU IS-SPORT DO 30. ČERVNA 2020 VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2019!
POSLEDNÍ LETOŠNÍ DOTAČNÍ TITUL KRAJSKÝCH DOTACÍ PRO SPORT !!! VÍCE>

Podrobnosti k dotacím Olomouckého kraje na údržbu a provoz STZ via OLKO a OS ČUS ZDE>        
NAŠIM
SK/TJ
PŘEHLED VŠECH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUČASNĚ PLATNÝCH NAJDETE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZDE>
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY SLEDUJTE NA STRÁNKÁCH SEZNAM.CZ, PROHLÉDNĚTE SI NEJNOVĚJŠÍ SYSTÉM PROTICOVIDOVÉ REGULACE ZDE>

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA VYDALA VÝZVU PRO VLÁDNÍ PROGRAM COVID-SPORT ČTĚTE VÍCE>

* POSLEDNÍ AKTUALIZACE *08. 08. 2020 - 15:15 * * OPRAVA DATA U KRAJSKÉ DOTACE **
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA
  • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2019. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!.  
  • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
    Základní členský příspěvek je stanoven na 10 Kč za individuálního člena SK/TJ podle počtu členů evidovaných v informačním systému ČUS (IS ČUS). Výši příspěvku pro vaši SK/TJ a podrobnosti platby najdete v tabulce ZDE >. Příspěvek za SK/TJ uhraďte do 30. června 2020.
NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předáváná dokladů pro rok 2020 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2020 nejpozději do pátku 19. června 2020.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince),  v pondělí 4. ledna 2021 zbývající doklady za prosinec 2020. Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 34 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách.                                                                 Radek Koňařík, tajemník OS ČUS
(5. 6. 2020 - publikováno 7.6. 2020 22:15)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo leták VIZ >informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.
MZdČR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. LETÁK KE STAŽENÍ JE VPRAVO >>>
Naše OS ČUS finančně podporuje
AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO SPORT - OPRAVA DATA!!!
Podpora sportovních akcí (2. kolo - příjem žádostí 1.7. - 14. 8. 2020)  ZDE>  
Cílem dotačního titulu 1 je podpora organizace sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje v souladu s cíli Olomouckého kraje.                                                                                              (Aktualizace 8.8.2020 15:15)
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKCÍ (2. KOLO) KONČÍ
Tolik dní - hodin - minut zbývá do konce příjmu žádostí na podporu sportovních akcí
DOTACE NA ÚDRŽBU A PROVOZ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCH. ZAŘÍZENÍ
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE ROZDĚLOVANÉ CESTOU OLKO A OS ČUS (OLKO 2020):

23. dubna 2020 rozhodl výbor OS ČUS o rozdělení dotace mezi žadatele - členy OS ČUS Prostějovska.
Tabulku rozdělení najdete ZDE> * Podmínky užití najdete ve vzorové smlouvě ZDE> * Smlouvy pro příjemce dotace
budou připraveny k podpisu v kanceláři OS ČUS v Prostějově, Česká 15 od 18. května 2020 (termín může být změněn v závislosti na epidemiologické situaci) * Termín vyúčtování dotace je 31. října 2020 * Formuláře k vyúčtování včetně vzoru jsou ke stažení ZDE>
Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše kluby a jednoty upozorňujeme, že program města Prostějova na podporu celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční spoluúčasti skončil 20. 3. 2020, 2. kolo programu města Prostějova na podporu jednorázových sportovních akcí, obou dotačních titulů (se spoluúčastí, bez spoluúčasti) skončilo 30.6.2020
(Aktualizováno 30.6.2020)
* MŮJ KLUB 2020 ** MŮJ KLUB 2019 *
Máte problémy s žádostí na dotaci MŠMT Můj klub 2020? obraťte se na naši kancelář v Prostějově v České 15 - KONTAKTY ZDE >
                                                                                         (Publikováno 27. 2. 2020)
VĚTŠINA KLUBŮ NESOUHLASILA S DOKONČENÍM SOUTĚŽÍ MALÉ KOPANÉ 2019/20
V ČERVNU A POČÁTKEM ČERVENCE 2020. PROTO KOMISE MALÉ KOPANÉ OS ČUS
ROZHODLA PŘELOŽIT ODEHRÁNÍ JARNÍ ČÁSTI 2019/20 NA PODZIM 2020. TERMÍNY I OBSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH HŘIŠŤ VYPÍŠEME KONCEM SRPNA 2020.
NOVÝ ROČNÍK 2021 BUDE SEHRÁN SYSTÉMEM JARO - PODZIM.
Pavel Kočíb, Bob Krátký, 8.6.2020
 

1. liga

IMG_2094.jpg
Naše OS ČUS finančně podporuje

2. liga - Spoj.kluby - Klopotovice 2:2

IMG_2112.jpg
UŽITEČNÉ ODKAZY
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme, že jste navštívili stránky České unie sportu na Prostějovsku!
Snažíme se náš web vylepšit - bude to ještě chvíli trvat, napište nám, co zde postrádáte a co by mohlo fungovat lépe.
Pište na scs@cuspv.cz nebo zavolejte na 602_730_421. Děkuji Boris Vystavěl

Hledáte-li starší příspěvky, najdete celý obsah starého webu cuspv.cz k 30.06.2018 v archivu ZDE http://archiv.cuspv.cz

Archiv od 01.07.2018 do 31.12.2019 zpracujeme a zveřejníme.

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah