Okresní sdružení ČUS Prostějovska

MENU >
Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
MENU>
Přejít na obsah
POSLEDNÍ AKTUALIZACE * * 13.04.2021 - 12:45 ** RESTART SPORTU
AKTUALIZACE!!!
Restart sportu ! - výklad k novým opatřením účinným od 12. dubna 2021
Na základě mimořádných opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 uveřejnila Česká unie sportu na svých webových stránkách výkladové stanovisko k podmínkám pro sport,
účinným od pondělí 12. 4. 2021.
>Plné znění naleznete ZDE>.
(Aktualizováno 13.4.2021 12:45)

39. VALNÁ HROMADA ČUS SVOLÁNA NA 23. 6. 2021
ČTĚTE NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE 3/2021 - ODKAZ DOLE
(Publikováno 1.4.2021 16:15)
DOTAČNÍ PROGRAMY MĚSTA PROSTĚJOVA PRO SPORT NA ROK 2021


AKTUÁLNÍ PROGRAM „Podpora celoroční sportovní činnosti BEZ finanční spoluúčastí žadatele“ -
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  S
KONČIL 19. 3. 2021 VE 12:00 HOD. VÍCE ZDE>


AKTUÁLNÍ PROGRAM „Podpora celoroční sportovní činnosti s finanční spoluúčastí žadatele“ - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ SKONČIL 31. 12. 2020 VE 12:00 HOD.
SCHVÁLENÉ DOTACE NAJDETE ZDE>

(Oprava 1. 4.2021)
OS ČUS PROSTĚJOVSKA SDĚLUJE ***** OS ČUS PROSTĚJOVSKA SDĚLUJE ***** OS ČUS PROSTĚJOVSKA SDĚLUJE
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽÍ MALÉ KOPANÉ OS ČUS PROSTĚJOVSKA
PRO ROK 2021! - PODROBNOSTI
ZDE>
S nadcházejícím rokem nás čekají také povinnosti, které je potřeba splnit a některé z nich měly být splněny nejpozděi do Silvestra mr. Nezapomeňte proto na:
 
 
 • Doručení dokladů k zaúčtování na OS ČUS (týká se pouze TJ/SK, kterým vedeme účetnictví), dle harmonogramu
 • Vyúčtování dotací: krajské, ze státního rozpočtu (dodržte termín vyúčtování dle smlouvy!), pokud Vám máme zpracovat vyúčtování kontaktujte nás (týká se pouze TJ/SK, kterým vedeme účetnictví)
 • Vyplnit finanční výkazy v IS ČUS ( rozvaha a výkaz zisku a ztráty za rok 2020) do 31. 3. 2021 (všechny naše SK/TJ)
 • Zaslat účetní závěrku 2019 do sbírky listin! Vy kteří jste tak ještě neučinili (zejména TJ/SK kterým vedeme účetnictví a ještě si účetní závěrku 2019 nevyzvedli), učiňte tak neprodleně.
 • Pokud jste nezapsali statutární orgán do evidence skutečných vlastníků učiňte tak neprodleně!
 • Sledujte webové stránky OS ČUS, kde postupně zveřejňujeme nové dotační tituly, výzvy (městské, krajské, státní) a mnoho dalších užitečných rad a tipů.
Publikováno 18.01.2021 11:35
VÍTĚZEM 1. LIGY MK 2019/2020 JE SK TOMEK 99 DOBROCHOV. NA 2. MÍSTĚ JE CHALOUPKA PŘED 3. LAŠKOVEM SE STEJNÝM POČTEM BODŮ PODLE SKÓRE ZE VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ (5:3). VÝSLEDKY POSLEDNÍHO KOLA 12/12 '20 ZDE!>
ZÁVĚREČNÁ TABULKA ZDE>
Národní sportovní agentura zveřejnila investiční výzvy Investice do 10 mil. Kč, Investice nad 10 mil. Kč a Standardizovaná infrastruktura. Příjem žádostí ke všem výzvám bude spuštěn 21. prosince 2020
Více informací naleznete na odkazech níže.
Investice do 10 mil. Kč ZDE> | Investice nad 10 mil. Kč ZDE> | Standard. infrastruktura ZDE>
VŠECHNY VÝZVY KONČÍ 30. ČERVNA 2022 V 17:00 HOD.


REJSTŘÍK SPORTU NSA JE FUNKČNÍ V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO DOTACE MŮJ KLUB 2021, Provoz a údržba 2021 = REJSTŘÍK ZDE> * MANUÁL K REJSTŘÍKU JE ZDE>

SK/TJ členům ČUS významně pomůže při práci s rejstříkem a jeho funkce EXPORT REJSTŘÍK
zeptejte se "na okrese"

27.11.2020 18:30-st-
DOTACE PRO PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021 ZDE>

VŠIMNĚTE SI NÍŽE UVEDENÝCH PROGRAMŮ OK! TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ KONČÍ V DUBNU!
DT3 A DTČ SKONČILY DNES!

07_02 Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2021
 • NOVÉ! Dotační titul č. 2 Dotace na získání trenérské licence ZDE> (5.3.-16.4.!)
 • Dotační titul č. 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje ZDE> (25.1. -1.4.)
 • Dotační titul č. 4 Podpora mládežnických reprezentantů (do 21 let) ČR z Olom. kraje ZDE> (15.1.-1.4.)

07_07_Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 ZDE>
.....NOVÉ! (26. 3. - 12.4.)

07_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021 ZDE> NOVÉ! (26. 3. - 2.4.)


DOTACE PRO PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2021 SCHVÁLENÉ PRO OKRES PROSTĚJOV NAJDETE ZDE> TABULKY PRO CELÝ KRAJ ZDE>

Naše OS ČUS finančně podporuje
KANCELÁŘ OS ČUS PROSTĚJOVSKA - SERVISNÍ CENTRUM SPORTU ČUS
ČESKÁ 813/15, 796 01 PROSTĚJOV
VÁS ŽÁDÁ,
ABYSTE PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO STAVU VYŘIZOVALI VŠECHNY ZÁLEŽITOSTI SK/TJ:
 • E-MAILEM (cuspv@cuspv.cz, na tuto adresu dojdou i zprávy, které pošlete formulářem,
  který najdete
  ZDE> ) VČETNĚ NASKENOVANÝCH DOKLADŮ
 • TELEFONICKY: 727 961 273 tajemník, dotace; 727 961 065 účetnictví, pokladna
 • PLATBY - BEZHOTOVOSTNĚ
 • NEZBYTNĚ NUTNÁ OSOBNÍ JEDNÁNÍ A PŘEDÁNÍ LISTIN DOHODNĚTE VŽDY TELEFONICKY - (LISTINY MŮŽETE VLOŽIT DO SCHRÁNKY)
PŘI VSTUPU DO BUDOVY ČESKÁ 15 BEZPODMÍNEČNĚ POUŽIJTE ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR!
NEJČASTĚJI
HLEDÁTE >>
ÚŘEDNÍ DESKA
 • Upozorňujeme všechny členské SK/TJ na povinnost vyplnit finanční výkazy v informačním systému ČUS a to za rok 2019. Za TJ/SK, které vedou účetnictví u OS ČUS, budou finanční výkazy naplněny pracovníky OS ČUS. Proveďte tak prosím bezodkladně, nejpozději do 30. dubna 2020 !!! Ty TJ/SK, které mají daňového poradce a nemají zatím k dispozici konečné finanční údaje, naplní finanční výkazy jako předběžné, respektive podle předběžné účetní závěrky. V případě nejasností neváhejte volat kancelář OS ČUS!.  
 • Úhrada členských příspěvků OS ČUS
  Základní členský příspěvek je stanoven na 10 Kč za individuálního člena SK/TJ podle počtu členů evidovaných v informačním systému ČUS (IS ČUS). Výši příspěvku pro vaši SK/TJ a podrobnosti platby najdete v tabulce ZDE >. Příspěvek za SK/TJ uhraďte do 30. června 2020.
NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ  OPATŘENÍ - V SOUVISLOSTI S COVID 19
Česká unie sportu postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, zejména těch, které se dotýkají sportovní činnosti a sportovního prostředí.
(JEJICH OFICIÁLNÍ PŘEHLED ZDE>,
PŘEHLED OPATŘENÍ KE SPORTU NAJDETE
ZDE>)

ZÁSADNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ, KTERÉ PŘINÁŠÍ ČUS JSOU ZDE>  A JSOU TRVALE AKTUALIZOVÁNY!

NAŠIM KLIENTŮM - SK/TJ, KTERÝM VEDEME ÚČETNICTVÍ:
Žádáme všechny naše klienty, aby doručili do kanceláře OS ČUS prvotní účetní doklady ke zpracování (k zaúčtování) co nejdříve. Harmonogram předáváná dokladů pro rok 2020 je stanoven následovně:

Doklady za období 1. leden – 31. květen 2020 nejpozději do pátku 19. června 2020.
Další doklady k měsíčnímu zaúčtování vždy do 15. následujícího měsíce, 15. 7., 15.8., ... 15.12. (za listopad a část prosince),  v pondělí 4. ledna 2021 zbývající doklady za prosinec 2020. Termíny jsou stanoveny takto vzhledem k tomu, že tč. vedeme účetnictví cca 34 SK/TJ ve dvou pracovnících a vzhledem k termínům vyúčtování různých dotačních titulů.

Dále, jak jsem již většině z Vás avizovali, i letos Vám budeme pomáhat a postupně předávat zkušenosti s vyúčtováním dotací - zejména těch jednodušších, tak aby jste byli schopni, alespoň některé z nich pro příště zpracovat samostatně! Vzhledem k omezením v souvislosti s  COVID-19 nejsou prozatím technicky možné připravované semináře na vyúčtování dotací. Konzultace prozatím budeme řešit individuálně, resp. v malých skupinách.                                                                 Radek Koňařík, tajemník OS ČUS
(5. 6. 2020 - publikováno 7.6. 2020 22:15)

Možnost uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova - v návaznosti na rozhodnutí o mimořádných opatřeních, která jsou vydávána příslušnými státními orgány, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, a souvisejícím utlumením činnosti sportovních spolků, ke kterému dochází, je možné do určité míry situaci řešit i dohodou, kdy se zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova ZDE>  (VE FORMÁTECH pdf I docx)  
Ministerstvo zdravotnictví vydalo leták VIZ >informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19.
MZdČR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. LETÁK KE STAŽENÍ JE VPRAVO >>>
Naše OS ČUS finančně podporuje
Naše kluby a jednoty upozorňujeme, že zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 8. 9. 2020 schválilo usnesením č. 1132 Dotační programy v oblasti sportu na rok 2021. Příslušné dotační programy na celoroční činnost a jednorázové akce naleznete ZDE>.

PŘEHLED DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MĚSTA PROSTĚJOVA SPORT 2021 NAJDETE ZDE> NA TOMTO DOKUMENTU VĚNUJTE POZORNOST ZÁVAZNÝM TERMÍNŮM PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (ZAČÁTEK LHŮTY SE ROZUMÍ V UVEDENÝ DEN V 00:00 HOD. - KONEC LHŮTY V UVEDENÝ DEN VE 12:00 HOD.)

Doporučujeme prostudovat PREZENTACI dotačních programů ZDE>, věnujte pozornost zejména stránkám NOVINKY.
Podle sdělení administrátorek dotačních programů (Dagmar Cáskové (dot. titul 1 a 2 - činnost-vrchol, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331); Veroniky Hyblové (dot. titul 3 a 4 - činnost-běžná, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333); Ing. Olgy Jedličkové (jednorázové akce, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187)); všechny administrátorky jsou vám připraveny zodpovědět vaše dotazy, poradit vám mohou pracovníci kanceláře OS ČUS/SCS ČUS V České 15!
(Publikováno 15.10.2020)
* MŮJ KLUB 2021 ** MŮJ KLUB 2020 ** MŮJ KLUB 2019 *
UŽITEČNÉ ODKAZY
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽE
Děkujeme, že jste navštívili stránky České unie sportu na Prostějovsku!
Snažíme se náš web vylepšit - bude to ještě chvíli trvat, napište nám, co zde postrádáte a co by mohlo fungovat lépe.
Pište na scs@cuspv.cz nebo zavolejte na 602_730_421. Děkuji Boris Vystavěl

Hledáte-li starší příspěvky, najdete celý obsah starého webu cuspv.cz k 30.06.2018 v archivu ZDE http://archiv.cuspv.cz

Archiv od 01.07.2018 do 31.12.2019 zpracujeme a zveřejníme.

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah